13. rada

Minimalizujte na nulu příjem škodlivin do těla

Každý den je člověk vystaven nějakým škodlivinám, tomu už se v dnešní době nevyhne. 


Ovzduší není moc zdravé, řeky nejsou čisté, půda je plná dusičnanů, okolo spousta plísní, proč si ještě život komplikovat cigaretou, přílišným množstvím alkoholu, kávy, těžšími drogami, ale také drogami v podobě cukrů z důvodu konzumace velkého množství sladkostí. 

Drogy škodí, a pokud si člověk neuvědomí, že jimi krmí svou duši, jen těžko se mu podaří s nimi zatočit. 

Omezte léky na minimum. 

Pokud to půjde, vyhněte se ve městech působení výfukových plynů a v zimním období na venkově kouři z komínů. 

Choďte co nejvíce do přírody, les je zdrojem energie.

14. rada

Stáhnout všech 15 rad jako pdf