Autogenní tréning

10 nebo 20 minut autogenního tréningu vydá za pár hodin spánku.

Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1887-1970).

Jak autogenní tréning provádět?

Sílou mysli si autosugestivně představujeme zahřívání a ztěžknutí jednotlivých končetin postupně jednu po druhé, popřípadě i jiných částí těla.

Uvolníme tak svalstvo a myslí se učíme ovládat vegetativní nervstvo.

Na konci tohoto krátkého článku uvedu odkaz na velmi krátkou verzi autogenního tréningu z webu Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy University.

Jednodušší cestou k odstranění únavy je velmi účinná metoda - naladit mozkové vlny do alfa frekvence, která je 8 až 13,9 Hz.

Mozek má určitou frekvenci při bdění (nad 13,9 Hz) a určitou při spánku (pod 8 Hz).

Alfa frekvenci má ve stavu mezi bděním a spánkem, jako při usínání.

Při této frekvenci se mozek velmi zrelaxuje a dá se velmi dobře programovat k vitalitě, k inicializaci zdraví, ke zvýšení intuice a tvořivosti, k soustředění, ke zvýšení schopnosti si zapamatovat.

K navodění alfa frekvence mozku vám pomůže psychowalkman, který není drahý a jehož používání je velmi pohodlné a účinné.

Nebo se můžete naučit přijít rychle do stavu alfa vln pomocí prověřené silvovy metody.

Další účinnou metodou k odstranění únavy je meditace.

Na závěr slíbený odkaz na velmi krátkou verzi autogenního tréningu Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy University.