Na počátku bylo světlo

V tomto svém dokumentárním filmu Rakušan P.A. Straubinger mapuje po celé zeměkouli křesťanské, hinduistické a taoistické kořeny tradice života bez fyzického jídla. 

Tématika mu dává příležitost setkat se s mnoha lidmi po celém světě, kteří bez fyzického jídla žijí a také za vědci do vědeckých ústavů a laboratorií. 
Další informace o výživě ze světla